Zapraszamy do specjalistycznej sali SI

Tomaszkowice 440, Wieliczka (budynek Dworku Emilii)

specjalistyczna sala SI

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, które odbierane są przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie i umożliwia selekcję informacji napływających z zewnątrz, odwołując się do wcześniejszych doświadczeń. Jest to proces, który zachodzi poza naszą świadomością (tak, jak oddychanie) a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do końca życia.

Diagnoza SI - cena 380 zł

Diagnoza obejmuje 3 spotkania (3×45 min):
– pierwsze i drugie spotkanie w sali SI rodzic + dziecko,
– trzecie spotkanie – sam rodzic + przekazanie pisemnej opinii

Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmą się Państwa dzieckiem!
Nasz mózg odbiera wszystkie informacje, które do niego docierają przy pomocy zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku, słuchu. Dostarcza nam także informacji o tym, co dzieje się wewnątrz ciała oraz o jego położeniu w przestrzeni. Zmysł równowagi sprawia, że człowiek chodzi nie przewracając się, a jego ruchy są skoordynowane. Zmysł czucia głębokiego sprawia, że receptory obecne w mięśniach i więzadłach pozwalają na świadomość pozycji każdej części naszego ciała, stopnia zgięcia stawu, czy też napięcia mięśni.

Postęp cywilizacyjny, ilość bodźców, którymi otoczone są dzieci, pośpiech – to czynniki, które w wielkim stopniu wpływają na konieczność wsparcia integracji sensorycznej, aby mały człowiek dobrze funkcjonował emocjonalnie i społecznie.
Nasza Sala SI jest wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i pomoce do zajęć indywidualnych. Diagnozę, terapię indywidualną dzieci i konsultacje dla rodziców prowadzą wykwalifikowani terapeuci SI. Zapraszamy!

konsultacja

Przed diagnozą zapraszamy na bezpłatną telefoniczną konsultację ze specjalistą (ok. 15 minut) po uprzednim umówieniu (tel. 600 451 341 w godz. 12.00-19.00)

terapia SI

– 560 zł za 4 zajęcia x 45 min (cena jednostkowa 140 zł) lub
– 1920 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 120 zł)

Drogi Rodzicu!

Jeśli u swojego dziecka obserwujesz niektóre z poniżej wymienionych trudności, mogą one być spowodowane zaburzeniami rozwoju procesów integracji sensorycznej:

często się potyka, ma problemy z koordynacją, równowagą lub nie lubi niektórych aktywności ruchowych

„drażnią” je metki przy ubraniach

preferuje wyłącznie wybrane rodzaje ubrań

obcinanie włosów, paznokcie u rąk lub/nóg -to wielkie wyzwanie

preferuje tylko wybrane pokarmy, np. wyłącznie płynne, nie wymagające gryzienia lub wręcz odwrotnie

przytula się zbyt mocno, ściska np. inne dzieci, sprawiając im ból

głośno krzyczy, piszczy, bez konkretnego powodu

jest nadwrażliwe na dźwięki, bardzo nie lubi hałasu

jest nadwrażliwe na dotyk, nie lubi być dotykane

często chodzi na palcach

ma trudności ze zrozumieniem poleceń

ma problemy z mową

ma trudności z czytaniem, rysowaniem, lepieniem

nie lubi się brudzić, dotykać niektórych faktur lub materiałów

uderza głową, kiwa się

słabo lub nadmiernie reaguje na ból

gryzie przedmioty lub inne dzieci lub samo siebie

wykazuje inne zachowania, które Cię niepokoją

Zapraszamy dzieci, które potrzebują gimnastyki korekcyjnej.

gimnastyka

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, z wykorzystaniem przyborów (woreczki, piłki, szarfy itp.)
w grupach wiekowych: 4-5 lat, 6 -8 lat, 9-12 lat lub w formie zajęć indywidualnych.

Zajęcia indywidualne: 480 zł za 4 zajęcia x 45min (cena jednostkowa 120 zł)

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wpływają na ogólną sprawność fizyczną dziecka, rozwijają koordynację ruchową, usprawniają motorykę, korygują wady postawy i przeciwdziałają powstawaniu nowych, wpływają na wytworzenie stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, wzmacniają mięśnie, wypracowują prawidłową postawę.

Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem!

Zapraszamy dzieci, które potrzebują wsparcia logopedy.

ZAWSZE DOBIERAMY METODĘ DO POTRZEB DZIECKA!

logopedia

Gabinet logopedyczny

Zapraszamy dzieci, które potrzebują wsparcia logopedy. Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Zajęcia prowadzą doświadczeni logopedzi. Posiadamy dobrze wyposażone gabinety.

ZAWSZE DOBIERAMY METODĘ DO POTRZEB DZIECKA!

Prowadzimy terapię zaburzeń mowy i komunikacji dla dzieci z:

niezakończonym lub opóźnionym rozwojem mowy,

specyficznymi zaburzeniami językowymi,

wadami wymowy,

jąkaniem,

rozszczepami wargi i/lub podniebienia,

zaburzeniami komunikacyjnymi w autyzmie,

niepełnosprawnością intelektualną.

Diagnoza logopedyczna: 140 zł za 1 spotkanie x 60min + przekazanie pismnej opinii

Konsultacja logopedyczna:
120 zł za 1 spotkanie x 60min + przekazanie pisemnej opinii

Terapia logopedyczna:
– 480 zł za 4 zajęcia x 45min (cena jednostkowa 120 zł) lub – 1760 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 110 zł)

wczesne czytanie

Nauka wczesnego czytania

Zajęcia z wczesnego czytania przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 do 6 lat).
Z zajęć mogą także korzystać dzieci w wieku 7-10 lat zagrożone dysleksją.
Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem!

cennik nauki wczesnego czytania

Zajęcia indywidualne: 520 zł za 4 zajęcia x po 45min (cena jednostkowa 130 zł) lub 1920 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 120 zł)

Zajęcia w grupie 2-osobowej 400 zł za 4 zajęcia od osoby x 45 min (cena jednostkowa 100 zł)

Zajęcia mają na celu nabywanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem, rozwijanie pamięci symultanicznej (postrzeganie całościowe) oraz sekwencyjnej (postrzeganie po kolei) oraz znacząco poszerzają zasób słownictwa dziecka. W zajęciach wykorzystywane są ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w sferach: słuchowej, wzrokowej, funkcji lewej półkuli mózgu, systemu językowego, pamięci, motoryki małej i dużej, kategoryzacji myślenia przyczynowo-skutkowego oraz zachowań społecznych.

sala SI, logopedia, nauka wczesnego czytania

CENNIK

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza SI – cena 380 zł
Diagnoza obejmuje 3 spotkania (3 x 45 min):
– pierwsze i drugie spotkanie w sali SI rodzic + dziecko,
– trzecie spotkanie – sam rodzic + przekazanie pisemnej opinii

Przed diagnozą zapraszamy na bezpłatną telefoniczną konsultację ze specjalistą (ok. 15 minut) po uprzednim umówieniu (tel. 600 451 341 w godz. 12.00-19.00)

– 560 zł za 4 zajęcia x 45 min (cena jednostkowa 140 zł) lub
– 1920 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 120 zł)

GABINET LOGOPEDYCZNY

Diagnoza logopedyczna: 140 zł (1 spotkanie x 60min + przekazanie pismnej opinii)

Konsultacja logopedyczna 120 zł za 1 spotkanie x 60min + przekazanie pisemnej opinii

Terapia indywidualna:
– pakiet 4 spotkań – 480 zł  (cena jednostkowa 120 zł za zajęcia 45 min.) lub
– 1760 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 110 zł).

NAUKA WCZESNEGO CZYTANIA

Zajęcia indywidualne (45 min): 520 zł za 4 zajęcia (cena jednostkowa 130 zł) lub 1920 zł za 16 zajęć (cena jednostkowa 120 zł)

Zajęcia w grupie 2-osobowej (45 min): 400 zł za 4 zajęcia od osoby x 45 min (cena jednostkowa 100 zł)

Sala SI, logopedia, nauka wczesnego czytania

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00

sala SI, logopedia, nauka wczesnego czytania

ZAPISZ DZIECKO

sala SI, logopedia, nauka wczesnego czytania

KONTAKT

ADRES

Tomaszkowice 440, 32-020 Wieliczka (budynek Dworku Emilii)

kontakt@2jezyki.pl

ZAPISY

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00

Kontakt: tel. +48 600 451 341

}

GODZINY OTWARCIA

Pon.: 8.00-19.00
Wt.: 8.00-19.00
Śr.: 8.00- 19.00
Czw.: 8.00- 19.00
Pt.: 8.00- 19.00
Call Now Button